2022 – what are the plans

Vanuit mijn thuishaven in Vlaardingen zal ik in 2022 diverse trips gaan plannen.

De bestemmingen zullen afhangen van de toegangsregels van de diverse landen. Met name m.b.t. de Corona.
Zodra meer bekend wordt zal ik dat hier en in de nieuwsbrief melden.

Mogelijke bestemmingen: Frankrijk, Engeland, Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, en natuurlijk ook Nederland zelf. De waddeneilanden, Zeeland, IJsselmeer. Allemaal prachtige bestemmingen.

De nadruk zal liggen op: genieten van zeilen, wandelen, lokale cultuur en gezond eten.

GA MEE en BEPAAL MEE !

English:

From my home port in Vlaardingen I will plan various trips in 2022.

The destinations will depend on the access rules of the various countries. Especially with regard to the Corona.
As soon as more becomes known, I will report it here and in the newsletter.

Possible destinations: France, England, Ireland, Norway, Sweden, Denmark, and of course the Netherlands itself. The Wadden Islands, Zeeland, IJsselmeer. All beautiful destinations.

The emphasis will be on: enjoying sailing, hiking, local culture and healthy food.

JOIN me and HELP DETERMINE what we’ll do!