Explore trip(s) and see when YOU can go

Juni 2021…: Ik heb mijn reisplan aangepast. Door de corona reisbeperkingen kon bijna niemand mee komen varen. En ondanks dat er de laatste maanden toch wel een paar mensen geweest zijn, heb ik ontdekt bij mezelf dat ik niet de rest van mijn leven alleen verder wil varen: samen is gezelliger. Daarom heb ik besloten om nu terug te keren naar Nederland. Ik doe dat rustig aan In juni begin ik in de buurt van Marseille, en ga dan via Spanje weer richting de oceaan en daarna noordwaarts naar Nederland en naar mijn thuishaven Vlaardingen. Het vooroplige plan wordt dan om in de zomers vanuit Nederland tochten te maken. In de winter zal ik meer met familie en vrienden kunnen zijn.
Of ik in de toekomst alsnog verdere reizen wil ga maken zie ik dan wel weer. “Carpe Diem”

Dus: wil je nog opstappen in Frankrijk, Spanje of Portugal: je bent van harte welkom !

English:

June 2021…: I have adjusted my travel plan. Due to the corona travel restrictions, hardly anyone could come along. And despite the fact that there have been a few people in recent months, I have discovered within myself that I don’t want to sail the rest of my life alone: ​​together is more fun. That is why I have decided to return to the Netherlands now. I’ll take it easy In June I’ll start near Marseille, then go back to the ocean via Spain and then north to the Netherlands and to my home port of Vlaardingen.
The preliminary plan is then to make trips from the Netherlands in the summers. In winter I will be able to spend more time with family and friends.
I’ll see if I still want to make further trips in the future. “Carpe Diem”

So: if you still want to join me in France, Spain or Portugal: you’re very welcome!