Verbeteringen/Improvements

English: see below

Sinds aankomst in Alicante niet alleen maar toerist geweest. Er zijn diverse zaken waar ik aandacht aan besteed heb.

 • Een Wifi versterker gekocht om in en bij havens betere wifi te hebben op de boot
 • Een nieuwe 12V->220V omvormer gekocht. De oude bleek een “aangepaste sinus” te hebben, en dat blijkt niet nuttig te zijn voor diverse apparaten, vooral slijptollen en andere machines met bewegende delen. Daarom nu een met “pure sinus” omvormer voor een capaciteit van 1200W (piek 2400W).
 • Navigatiesysteem vervangen
  Mijn oude Raymarine C80 systeem werkt nog prima, maar het is steeds lastiger om er goede kaarten voor de krijgen (geheugen issue). Daarom besloten om een Axiom plus 9 aan te schaffen en te laten installeren. Dat heeft geen knopjes meer maar is een touchscreen. Even wennen, maar wel mooi.

  De installatie was niet helemaal eenvoudig: oude connectoren moesten vervangen worden door nieuwe, de ruimte voor het systeem was niet echt diep genoeg, ze vergaten de AIS ontvanger aan te sluiten én bestelden voor mij de verkeerde kaartenset. Maar uiteindelijk werkt het allemaal.
  De radar helaas niet. De analoge radar kan niet worden verbonden met het nieuwe scherm. Dus geen radar meer beschikbaar.
 • Chemisch Toilet : in de Middellandse Zee worden ze steeds strenger m.b.t. het afvalwater van, met name, het toilet. Sway heeft geen vuilwater tanks en het is een enorme en kostbare operatie om dat eventueel wel in te bouwen. Daarom als alternatief een chemisch toilet, vooral bedoeld voor de “grote boodschap” in baaien/gebieden waar dat gewenst is.
  Het is ook voor mezelf wel zo fijn. Er staat weinig stroming in dit gebied, dus fecaliën blijven lang in de buurt. Niet fijn als je wil zwemmen daar.
 • En natuurlijk wat kleinere dingen nog, zoals motoronderhoud, schoonmaken, reorganiseren van de voorraden, hoes voor de buitenboordmotor maken en wat er verder zoal langs komt spontaan aan klusjes.

Not only a tourist since arriving in Alicante. There are several things I have paid attention to.

 • Bought a WiFi amplifier to have better WiFi on the boat in and at ports
 • Bought a new 12V-> 220V inverter. The old one turned out to have a “modified sine wave”, and that turned out not to be useful for various devices, especially grinders and other machines with moving parts. Therefore now one with “pure sine” for a capacity of 1200W (peak 2400W).
 • Replace navigation system
  My old Raymarine C80 system still works fine, but it is getting more and more difficult to get good maps for it (memory issue). That is why I decided to purchase an Axiom plus 9 (Also Raymarine) and have it installed. It no longer has buttons but is a touchscreen. That takes some getting used to, but beautiful.
  The installation was not completely easy: old connectors had to be replaced by new ones, the space for the system was not really deep enough, and they forgot to connect the AIS receiver, ánd ordered the wrong chart-set for me. But in the end it alle works.
  The radar unfortunately not. The analog Radar cannot be connected with the new screen. So no radar available anymore.
 • Chemical Toilet:
  In the Mediterranean they are becoming increasingly strict with regard to the waste water from, in particular, the toilet. Sway does not have waste water tanks and it is a huge and expensive operation to possibly build them in. Therefore as an alternative a chemical toilet, mainly intended for the “big message” in bays / areas where this is desired.It’s nice for me too. There is little current in this area, so faeces stay nearby for a long time. Not nice if you want to swim there.
 • And of course some smaller things, such as engine maintenance, cleaning, reorganizing the stocks, making a cover for the outboard motor and whatever else comes along as spontaneous chores

Leave a Reply

Your email address will not be published.